Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.teatr.tarnow.pl

Niniejsza strona nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Aktualnie trwają prace nad jej dostosowaniem do wymagań umieszczonych w ustawie. Dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.

Treści niedostępne:

- nie dla każdej informacji nietekstowej w ramach witryny zapewniony jest tekst alternatywny,
- w przypadku niektórych podstron w ramach witryny, nie jest uwzględniona hierarchiczna struktura semantyczna nagłówków,
- brak dostępu do list w menu witryny z poziomu klawiatury,
- brak możliwości zatrzymania slidera w górnej części strony głównej witryny,
- brak skiplinków (możliwości łatwej nawigacji, pozwalającej pominąć powtarzające się na podstronach wybrane stałe elementy, jak np. informacje w nagłówku czy menu serwisu),
- brak określenia zmiany języka głównego dokumentu w ramach wybranych elementów witryny,
- wyszukiwarka spektakli wg tytułów na podstronie Spektale działa w trybie rzeczywistym (zmienia kontekst Użytkownika),
- nie ma możliwości zapisania się do newslettera przez stronę teatru, tylko mailowo jest taka możliwość
- walidacja W3C kodu HTML/CSS nie jest wolna od błędów

 

Ułatwienia na stronie:
- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
- focus wokół elementów nawigacyjnych

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 21 września 2020 r. na podstawie samooceny dokonanej przez pracownika

Informacje zwrotne i dane kontaktowe: 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności strony internetowej: Marzena Kiełbasa
Tel. (14) 688-32-87, mail: organizacja@teatr.tarnow.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, ul. Mickiewicza 4
33-100 Tarnów, tel. 14 688-32-88

Postępowanie odwoławcze

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Data publikacji strony internetowej: 11 marca 2012 r.
Data ostatniej aktualizacji strony: 21 sierpnia 2019 r.

W celu pozyskania informacji o repertuarze i spektaklach Teatr prosi o kontakt z Biurem Promocji i Organizacji Widowni tel. 14 688-32-87, 784-976 025, e-mail: promocja@teatr.tarnow.pl, kasabiletowa@teatr.tarnow.pl

Pozostałych informacji udziela sekretariat tel. 14 688-32-88, e-mail: sekretariat@teatr.tarnow.pl

Teatr nie ma zatrudnionego programisty, który mógłby zmodyfikować stronę internetową. 

 

Dostępność architektoniczna

Zwiększona dostępność budynku. Po modernizacji teatralny budynek zyskał na funkcjonalności i dostępności. Od strony budynku Poczty Polskiej, gdzie znajduje się wydzielone i oznaczone miejsce postojowe, jak również od strony przystanku komunikacji miejskiej zlokalizowany jest podjazd do holu budynku.

Biuro Obsługi Widowni i kasy biletowe zlokalizowane są we foyer, dzięki czemu osoby odwiedzające Teatr Solskiego mają dostęp do pełnej informacji o repertuarze.

Duża widownia przybrała kształt amfiteatralny. W pierwszym rzędzie znalazło się 6 miejsc dla osób z niepełnosprawnością, na wózkach inwalidzkich. Odpowiednio przystosowana toaleta uwzględniająca potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze obok szatni.

Teatr jest wyposażony w windę pozwalającą wjechać na pierwsze piętro, gdzie znajduje się Mała Scena.

Osoby na wózkach inwalidzkich nie mają możliwości wjechać na Scenę Underground.

Znajdująca się na zapleczu technicznym Scena na dachu jest w pełni dostosowana do osób niepełnosprawnych. Blisko wejscia jest wyznaczone miejsce parkigowe, w środku budynku jest winda i toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W Teatrze nie ma pętli indukcyjnych. Teatr nie dysponuje obecnie możliwością tłumaczenia spektakli na język migowy – zarówno na miejscu („na żywo”) i online.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.